Rodiče napořád - díly online

Dokumentární cyklus zachycuje v šesti dílech šest různých cest, na nichž se setkávají rodiče s opuštěnými a zraněnými dětmi, které k nim přicházejí z kojeneckých ústavů, z dětských domovů anebo od pěstounů na přechodnou dobu.

Během náročných situací je každodenně testována schopnost dospělých poskytnout přijatým dětem opravdovou lásku a skutečný domov. Heroické úsilí rodičů se mnohdy neobejde bez pochybností a pocitů bezvýchodnosti. Ale život šesti rodin je určován hlavně hlubokou vzájemnou láskou. Rodiče, vlastní i nevlastní sourozenci jsou si vzájemně spolehlivou oporou a jistotou.

Téma náhradní rodičovské péče je v rámci cyklu nahlíženo z mnoha úhlů. Diváci tak například uvidí, jaké to je, když dítě přijaté do pěstounské péče vyrůstá v rodině dvou mužů, seznámí se s rodinou s dětmi vlastními i osvojenými, která poskytla domov i biologické mamince jedné z přijatých dcer. Rodinu, která se kromě svých dětí stará v pěstounské péči i o dvě další, těžce zdravotně postižené děti. Rodinu, která si po několika přijatých dětech romských i neromských přibrala ještě autistickou dceru. Pěstounku na přechodnou dobu, která neváhá navštěvovat a psychicky podporovat maminku své malé svěřenkyně ve vězení. A babičku, která přijala svou osiřelou vnučku do příbuzenské pěstounské péče. Autorka cyklu Olga Špátová si vytvořila se všemi protagonisty dokumentu důvěrné pouto, díky kterému je její pohled přesvědčivě autentický.

„Prožila jsem krásné dětství, které mě ovlivnilo na celý život. Trápí mě, že osm tisíc dětí v České republice takové štěstí nemělo a vyrůstá bez rodičů v kojeneckých ústavech a dětských domovech,“ říká autorka Olga Špátová a pokračuje: „Jsem vděčná, že jsem mohla natáčet s obdivuhodnými lidmi, kteří poskytli opuštěným dětem skutečný domov a opravdové dětství. Cyklus Rodiče napořád vypráví šest autentických příběhů náhradních rodičů, kteří dali svým přijatým dětem jistotu, že je má kdo obejmout, a že je někdo opravdu miluje. Tito obětaví lidé zachraňují děti nejen pro jejich vlastní život, ale i pro celou společnost.“

Abecední archiv pořadů České televize