Raport o Velké válce

Cyklus Raport o Velké válce je jedinečnou dokumentární kronikou a mozaikou ze zážitků českých vojáků, které spojuje účast v ničivém celosvětovém válečném konfliktu (1914–1918), jehož dozvuky ovlivnily chod celého 20. století.

Českého odvedence sleduje kamera od prvních vražedných výstřelů v Sarajevu, při postupu v srbských horách, v pekle Haliče, za vysilujících italských ofenzív nebo během strhující legionářské anabáze ruskou Sibiří. Hrdiny projektu budou pradědečkové, kteří tehdy na vlastní kůži zakoušeli nejrůznější válečné hrůzy i drobné radosti na zemi, ve vzduchu, na moři i pod hladinou.

Každý díl by měl na příběhu jedné rodiny prokázat – někdy až detektivním způsobem, jak pozoruhodné a státotvorné byly obyčejné osudy vojáků. Jejich uchopení logicky povede ke zjištění, že vlastně nebylo malých příběhů.

V pořadu budou využity dosud nezveřejněné fotografie ze soukromých archivů a unikátní filmové záběry. Využity budou dobové frontové písně, styl pořadu doprovodí originální grafika.

Televizní projekt Raport o Velké válce vzniká u příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války. Je dluhem české dokumentaristiky lidem a událostem, na které se pozapomnělo.

Tvůrčí tým cyklu Raport o Velké válce

  • Autor námětu projektu: Pavel Štingl
  • Dramaturgie: Lenka Poláková, Martin Červenka, Hana Jemelíková
  • Režie: Pavel Štingl, Petr Kotek, Jakub Tabery, Petr Záruba, Tomáš Petráň
  • Kamera: Miroslav Janek, Petr Koblovský, Jakub Tabery, Martin Štěpánek, Branislav Pažitka aj.
  • Vedoucí produkce: Marta Hostinská
  • Kreativní producentka: Lenka Poláková

Abecední archiv pořadů České televize