Kde domov můj - díly online

Nová zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma.

„Kde domov můj?“ je nová zábavná kvízová hra pro tři soutěžící. Je zaměřená na znalosti, které se týkají naší vlasti, a to ze všech možných oborů, například historie, geografie, politiky, vědy či sportu. Soutěž má tři kola. Soutěžící si vybírají otázky z daných témat, s různou obtížností vyjádřenou počtem bodů. V prvních dvou kolech vždy vypadne ten s nejnižším počtem bodů.

Ve druhém kole vybírají dva zbylí soutěžící z množiny otázek, které mohou být na jakékoli téma a jsou odlišeny pouze bodovým ohodnocením. Zajímavostí je, že každý z nich může jednou navrhnout téma otázky svému soupeřovi. Finalista ve třetím kole správnými odpověďmi vyhrává peněžitou odměnu, lišící se vzrůstající náročností otázek.

Díly soutěže Kde domov můj online

Přehrát díly

Díly soutěže Kde domov můj

Abecední archiv pořadů České televize